Riksförbundets 5 viktigaste frågor

Anhörigas Riksförbund har formulerat 5 frågor som är de viktigaste att fokusera på i den närmaste framtiden.

  • Verka för alla målgruppers rätt till kommunalt anhörigstöd
  • Tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar för att involvera anhöriga
  • Förena anhörigomsorg/vård med förvärvsarbete
  • Lagstiftad rätt till ersättning för Vård av Närstående (VAN
  • Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna

Här kan du läsa de 5 punkterna i sin helhet:

Snabbfakta intressepolitiska frågor AHR[2408]