Projekt TrUSt – ett nytt Arvsfondsprojekt

Projekt TrUst vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Projekt TrUSt är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetspartner är Göteborgs stad, Studieförbundet vuxenskolan samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Projektet startade 1 januari 2020.

Målet är att skriva en handbok samt ett studiecirkelmaterial om föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som ska spridas till de verksamheter där föräldrarna finns.

Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt
076-5032617
sara.jonaker@brackediakoni.se

Som TACK för din medverkan får du ett presentkort à 225 kronor.

Läs här deras första nyhetsbrev!