Öppet hus för anhöriga

Så stod det på inbjudan som gick ut till anhöriga till patienter på APIH, Avancerad Psykiatri i Hemmet. Enheten är en integrerad öppenvårdsmottagning och slutenvårdsavdelning (SLÖP) inom
Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De arbetar utifrån vårdprogrammet Integrerad
Psykiatri där alla patienter får en case manager.

Anhörigföreningen var inbjuden att berätta om föreningen, och ett tjugotal anhöriga var där. Personalen hälsade välkommen och kuratorerna berättade om de olika behandlingsmetoder som avdelningen har och som alla syftar till en god rehabilitering och återhämtning.

Jag fick berätta om Anhörigföreningen och det kommunala Anhörigstödet (som inte alla kände till). Vi tittade på filmen ”Vem hjälper den som hjälper?”, en kort film om bemötande inom psykiatrin. Filmen gav en bra diskussion kring bl a sekretess och boendestöd.

Det var en givande träff som förhoppningsvis gav anhöriga nya kunskaper och energi. Kanske också några nya medlemmar i föreningen…