Nka:s Nyhetsbrev nummer 9

Här några rubriker

  • Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa
  • Ny webbutbildning Trialog
  • Delad utsatthet vid hemvård av äldre
  • Föreläsningsserie: Psykisk ohälsa – utveckling av stöd till anhöriga

Läs hela brevet här!