NKA:s första Nyhetsmagasin

Nu kan du ta del av det senaste numret av Nka:s nyhetsmagasin som är ett tryckt och digitalt magasin med aktuella reportage och artiklar inom anhörigområdet. 

Nka:s nyhetsmagasin utkommer årligen med två nummer. I det här numret sammanfattar de hösten 2017.

Några av rubrikerna i magasinet:

  • Nka driver vidare stödsajt för familjer med funktionsnedsättning.
  • Inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
  • Livets möjligheter – en nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.
  • ”Barns behov att stöd kan inte vänta” – en konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling.

Läs nyhetsmagasinet här!

Fotocollage om året som gått