Medlemsmötet den 27 september

Ett femtontal medlemmar hade hittat till oss denna septemberkväll. Lena hälsade alla välkomna och informerade om vad som ligger i ”pipen” just nu: 

  • Projektet ”Stöd till anhöriga till närstående med psykiska funktionshinder”. Lena H representerar föreningen i ledningsgruppen tillsammans med NSPHiG, Studieförbundet Vuxenskolan och NKA
  • Konferens ”Ett åldersvänligt Göteborg”. Lisa Holtz projektledare har besökt oss under året och lyssnat på vad vi ser framåt. Lena H, Mats, Jaana och Bibi går dit.
  • Föreställningen ”Vägra skuld”, gjord av Lina Persson om henne och hennes syster. Vi står med som medarrangör och kommer att få presentera föreningen. Den 5 oktober.
  • Den 6 oktober är det Nationella Anhörigdagen. Det firar vi tillsammans med bl a Göteborg Stads anhörigstöd i Nordstan kl 10-18.
  • Den 26 oktober har Bräcke Diakoni en konferens i projektet Vuxensyskon. Föreningen erbjuder tre medlemmar/syskon att gå utan kostnad mot att man besöker föreningen eller skriver några rader efteråt!

Bibi berättade sedan om att vi funderar på lite ny inriktning på våra möten. Ett ”anhörigcafé” där man får möjlighet att prata om sina specifika problem med andra som har samma eller likartade upplevelser, och ett möte där vi kanske bjuder en gäst eller tar upp ett specifikt ämne. Vi behöver förstås volontärer till detta! Bibi bad oss fundera och återkomma!

Under fikat lyssnade vi på ”Kropp och själ” som handlade om att vara anhörig. Psykologen Anna Kåver och terapeuten och sjukhusprästen Lars Björklund kom med kloka inpass, Lina Persson medverkade. Ett berörande program.

Några tankar från Anna och Lars som fastnade hos mig:

”Känn inte skuld, du har inte makt att ta bort lidandet för din närstående”

”Du kan inte hjälpa om du inte själv mår bra”

”Prata om det”

”Överinvolvering”, ett nytt ord som vi säkert kommer att samtala mer om.

Här kan du själv lyssna på programmet Kropp & Själ