Frågor och svar inom socialtjänst

Under ”Frågor och svar”, på Socialstyrelsens hemsida finns det nu information som vänder sig till anhöriga, se länk nedan under rubriken Anhöriga (du som vårdar en närstående), längst ned i informationen.

Frågor och svar