Enkät från Anhörigas Riksförbund

Syftet med enkäten är ”att skapa en nulägesbild av organisationens mångfald och kunskap samt att upptäcka behov av kompetensutveckling”.

Efter diskussioner i Styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg har vi kommit fram till att vi endast kan besvara ett fåtal av frågorna. Eftersom vi gärna vill bidra med våra synpunkter på förbundet och dess framtid väljer vi att istället framföra dem i detta brev.

Läs brevet här!