Anhörigriksdagen 2016 i Varberg

IMG_4937         IMG_4961 

Inspirerande och hoppingivande dagar!

Vi var fyra från föreningen som deltog i Varberg – Lena Hultén och Jaana Laitala deltog båda dagarna, Bibi på tisdag och Mena på onsdag.

Under två soliga dagar träffades ett stort antal anhöriga och professionella i Varberg för att utbyta erfarenheter och lyssna på föreläsningar. Dagarna var långa men väldigt givande och intressanta. De gav energi och inspiration att ta med hem, både privat och till föreningen. Dagarna var fyllda med glädje och sorg, skratt och gråt, mycket känslor, tankar och idéer.

Programmet bjöd på föreläsningar, gemensamma och valfria. Dessutom fanns en rad utställare att besöka under pauser och lunch. Utställarna var föreningar/organisationer, boenden och företag som erbjöd olika typer av hjälpmedel.

Anhörigas riksförbund firade 20-års jubileum så konferensen inleddes med en tidsresa, hur allt startade och vad som hänt under åren som gått.

Därefter följde information om regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg, ett hett diskussionsämne. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) berättade om metoder för att utveckla stöd till anhöriga vilket var informativt och intressant.

Men det var de personliga föreläsningarna som berörde mest – ”Man vill ju inte klaga… om att våga vara tydlig” med Lisa Andersson, ”Kärleken blev mitt vapen” med Soheila Fors och ”Försoningen 120 stygn senare” med Berete Rubin var gemensamma för alla deltagare. Därutöver fanns valfria föreläsningar, två per dag. Alla filmades och kommer att finnas på NKAs hemsida.

”Anhörigstöd till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning”

Bräcke diakoni presenterade sitt studiecirkelmaterial och två medlemmar från Anhörigföreningen, Lena och Kerstin, som gått studiecirkeln tyckte att den var viktig och värdefull. De medverkar också i en film om att vara anhörig som Bräcke diakoni producerat.

”Stressa mindre, sov bättre och lev längre”

Här var det hög igenkänningsfaktor! Det är så viktig att ta hand om sig själv när man har omsorg om andra. Lättare sagt än gjort…

”Försäkringskassan informerar om aktuella frågor inom funktionshindersområdet” handlade mest om assistansersättning.

”Egen styrka”

Attention presenterade ett projektarbete, om inre och yttre stressorer i ett extra utmanande föräldraskap. Det handlar om föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd, en ofta bortglömd anhöriggrupp.

”Vart är vi på väg eller vart vill vi komma?

Lennarth Johansson, Forskningsledare Äldrecentrum Stockholm delade sina kloka tankar om morgondagens anhörigomsorg och anhörigstöd.  Fler blir sjuka och fler blir äldre! Vad ska man göra?Lennarths förslag:

Organisationen: Skaffa fakta, Fånga berättelser, Gå tillsammans (flera organisationer)

Kommunen: Kartlägg, se över hemsidan, Registrera stöd till anhöriga, Uppsök anhöriga, Skapa anhörigråd, Utveckla familjestöd

Sjukvården: Utveckla familjeperspektiven, Identifiera anhöriga, Anhörig och närståendeutbildning, Anhörigstöd på recept

 

 

 

Bräcke Diakoni bjuder in till en konferensdag

Bräcke Diakoni bjuder i samverkan med Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan m fl in till en konferens som är slutpunkt för projektet Delaktighet och Stöd som drivits mellan 2013 och 2016. Projektet har resulterat i en utbildning för föräldrar som har en vuxen son eller dotter med funktionshinder. ”Vad händer när jag inte längre finns?”

Dagen är kostnadsfri, men man står själv för lunchen. Det blir flera intressanta föreläsningar av bl a Åsa Moberg Boije som skrivit ”Adams bok” och ”Vara anhörig – handbok för anhöriga till psykiskt sjuka”

Läs och anmäl här!

018

 

Anhörigas Riksförbund: AHR kräver bättre villkor för anhöriga

vaxjo1Läs om uppropet här!

 

 

 

Upp till 30 dagars ersättning för vård av närstående (VAN), rätt till 20 timmars avlösning och friskvård till anhöriga. Det är några av de krav som Anhörigas Riksförbund tagit ställning för under helgens årsmöte.

Den 1-2 april samlades 70 ombud från Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar till årsmöte i Växjö. Den hetaste frågan var hur anhöriga, som vårdar och stödjer en närstående, ska få bättre villkor och hur samhället ska bli mer anhörigvänligt.
– Det är ohållbart att många anhöriga tvingas offra både hälsa, ekonomi och sociala kontakter, säger Ann-Marie Högberg, förbundets ordförande.

Ett viktigt krav från Anhörigas Riksförbund är möjlighet till ersättning för vård av närstående, i ett första steg upp till 30 dagar per år. Ett annat är att man ska ha rätt till minst 20 timmars avlösning i månaden, helt avgiftsfritt. Anhöriga ska också ha möjlighet till friskvård i ett tungt arbete, menar förbundet i det program ”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett samhällsintresse” som antagits på årsmötet.

 

vaxjoordf     vaxjoaina

Ordf för mötet Ulf Hedin, Växjö                          Aina Granath och Marianne

Anett Karlsson, AHR Kansli                                         Carlsson, Mölndals AHF

 

 

Anhörigriksdagen i Varberg

Anhörigas Riksförbund anordnar årets anhörigriksdag i Varberg 10-11 maj. I år är det 20-årsjubileum och lite extra festligt! Kanske kan vi åka tillsammans?

Gå in på Aktiviteter och läs mer!

20140307_084902

Föreningens rapport från den internationella anhörigkonferensen

IMG_4308

Bibi, Lena, Mats och Eva

Läs rapporten här

Internationella anhörigkonferensen

I samtal med Lennart Magnusson

I samtal med Lennart Magnusson NKA

Vi deltog på den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september. Det var tre intressanta dagar med många nya möten.

Läs mer och se bilder på Nka:s hemsida