Information om god man och förvaltare

Att sjukvård och socialtjänst har en skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare är kanske inte så välkänt.

Anhöriga har alltid möjlighet att själva anmäla behov av god man/förvaltare, men sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet. Detta är viktigt för anhöriga att känna till för att kunna påpeka närståendes behov när situationen kräver det.

Malmö kommun har tagit fram en utmärkt informationsskrift. Du finner länken här nedanför. Där kan du även läsa om akuta situationer när det kan bli aktuellt med förvaltare, t ex vid risk för vräkning.

Det är viktigt att känna till alternativet att som anhörig skaffa en generalfullmakt som ger den anhöriga möjlighet att löpande sköta närståendes ekonomi och andra uppgifter utan bemyndigande från Överförmyndarmyndigheten. Vid större ekonomiska transaktioner, t ex försäljning av bostad, kan Överförmyndaren besluta om tillfälligt godmanskap för endast denna transaktion.

Då den närstående drabbats av demenssjukdom är det viktigt att skaffa fullmakt i god tid. Den behöver inte användas förrän det är nödvändigt, men då slipper man den byråkrati som ett godmanskap innebär.

 

Det blir en kortare information om fullmakt, godmanskap och förvaltare vid nästa medlemsmöte 29 september.

Välkommen då!

 

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Nytt nummer av tidningen Minnesvärt

I senaste numret av Minnesvärt, Alzheimer Sveriges tidning, har man som tema Lewy body sjukdom. Omkring 20 000 personer, varav de flesta män,  lever idag i Sverige med sjukdomen, som är relativt obekant vilket ofta medför fel diagnos och fel behandling, vilket i hög grad kan förvärra livssituationen för patient och anhöriga.

Elisabeth Londos, överläkare vid Minneskliniken i Malmö, berättar att en kraftigt störd och orolig sömn, ofta med vilda drömmar om människor utan ansikten kan vara tecken på att man har Lewy body sjukdom. Man kan även ha en försämrad avståndsbedömning, vilket medför att man häller bredvid glaset eller går in i dörrar.

Forskare tror att t ex don Quixote hade sjukdomen och det har visat sig vid obduktion att även Robin Williams led av Lewy body sjukdom.

Typiska symtom:

  • Ofta en man
  • Vilda drömmar
  • Svårt med avståndsbedömning
  • Långsam och stel
  • God insikt, döljer fakta
  • Felbehandlade, missförstådda
  • Diffusa problem
  • Otroligt trötta
  • Depression

Tyvärr har vi ingen länk till tidningen, men här nedan kan du komma direkt till Alzheimer Sverige och mer information om LBD och andra demenssjukdomar.

Läs mer om Lewy body sjukdom här