26 november Alzheimercafé

Årets sista Alzheimercafé ägnades åt de läkemedel som är vanliga vid Alzheimers sjukdom. Det var Krister Westerlund, ordförande i Malmö, som med sina 20 års erfarenhet i ryggen, berättade om historiken och dagsläget för de läkemedel som kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom. Trots många forskningsinsatser finns ännu inga bromsmediciner som stoppar sjukdomsprocessen, men man kan få god symtomlindring och slippa rastlöshet, ångest, aggressivitet och oro.
Alzheimers sjukdom förorsakar att acetylkolin, som är en naturlig beståndsdel i hjärnan, försvinner, med olika funktionsnedsättningar som följd.

1988 kom den första acetylkolinesterashämmaren vid namn Exelon i tablettform, som hade god effekt i liten dos men var mycket svår att hitta rätt när det gällde högre doser.
1996 kom Aricept. Den var lätt att ta men gav vissa biverkningar fr a från magen och yrsel.
2000 kom Remenyl med en inbyggd nikotinreceptor som gav ökad blodcikulation
2012 kom Exelon i plåsterform, vilket gjorde att man fick den goda effekten och att den var mycket lättare att administrera.

2002 kom Ebixa som är en sk glutamathämmare och som har haft många goda effekter.

Det händer att läkaren skriver ut något av ovan nämnda preparat, men när man kommer till apoteket vill de ge ett annat preparat. Orsaken är att för flera av preparaten har patentet gått ut och då kan andra läkemedelsföretag tillverka samma läkemedel utan att behöva bekosta forskningkostnader. Ersättningspreparaten har alltså samma effekt till en lägre kostnad, vilket självklart är positivt för statskassan.

Antidepressiva läkemedel kan ha god effekt utan att det medför att patienten blir alltför trött och hängig. Däremot är det generellt sett mindre lämpligt att använda sk neuroleptika, t ex Haldol, Risperidon, Heminevrin eller Sobril. Varje individ bör självklart bedömas utifrån sina förutsättningar men vid diagnosen Lewy-Body´s demens anses det allmänt att neuroleptika är helt olämpligt.

Idag beräknas 4 av 10 patienter få symtomlindrande läkemedel.

Ann-Sofie O`Dwyer, Silviasyster och ordförande i Göteborgsföreningen, berättade kort om Silviasystrarna. Ursprunget är att drottning Silvias mamma fick Alzheimers sjukdom och att man då inköpte en fastighet i Drottningholm där man startade en utbildning riktad till undersköterskor och sjuksköterskor. Ann-Sofie var en av de första 34 undersköterskorna som utbildades, idag räknar man med att 300 har gått utbildningen som numera är på distans och omfattar 2 år.

Vad innehåller en demensutredning?
Grundutredningen innehåller MMSE, ett enklare test samt blodprover.
Man gör dessutom hjärnavbildning och tar prov på ryggmärgsvätska. Anamnesen – berättelsen om hur personen fungerar och hur symtomen utvecklats – är mycket viktig i sammanhanget. Det kan handla om att man plötsligt inte klarar vardagliga saker som att använda kaffebryggaren eller spisen eller att man inte hittar hem.

För att komma till Minnesmottagningen, där man möter specialister på olika demenssjukdomar, för utredning krävs en remiss från läkare på t ex vårdcentral. Man kan även skriva en sk egenremiss, där man beskriver vilka problem man har och skicka direkt till Minnesmottagningen i Mölndal.

Det var alltså en mycket informativ kväll som Krister bjöd på och vi önskades god julhelg och önskan om återseende på nästa års första möte som blir i februari. Annons kommer i GP!!

Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud

Mirja från Anhörigstöd Centrum deltog i novembers medlemsmöte och informerade om att Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ett personligt ombud medverkar till att man får rätt hjälp från samhället. Man kartlägger befintliga insatser och gör sedan en plan för hur man ska tillgodose dina behov av ytterligare insatser. All planering sker utifrån individuells behov.

För mer information kontakta anhörigkonsulent i ditt område:

Tel 031-49 76 27
Majorna – Linné
Centrum
Västra Göteborg
Askim – Frölunda – Högsbo

Tel 031-704 46 50
Angered
Östra Göteborg
Örgryte/Härlanda
Västra Hisingen
Lundby

Medlemsmöte 24 november

Månadens medlemsmöte samlade ett tjugotal medlemmar, varav två var deltog för första gången. Vår förening har nu vuxit till över 80 medlemmar vilket medför att styrelsen är mån om att försöka ta tillvara så många initiativ som är möjligt inom föreningens ramar.
Yvonne Santamans hade därför tagit sig an uppgiften att leda deltagarna i en work shop där man fick möjlighet att uttrycka förväntningar på vad föreningen ska inrikta sig på. Med hjälp av fyra frågor diskuterade grupperna och redovisade sedan sina synpunkter. Yvonne samlade in synpunkterna och kommer att sammanställa dem. Det blev stundtals livliga och intressanta diskussioner och som avslutning på kvällen bjöds alla på en italiensk buffé med gott bröd, skinkor och ostar och gott vin eller annan dricka.

Minimässa på Anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63

Anhörigföreningen Göteborg

Ikväll var Elisabeth och Lena på en minimässa som var en avslutning på en föräldrautbildning som Anhörigstöd i Centrum ordnade. Målgrupp var föräldrar till barn med funktionshinder som är på väg ut i vuxenvärlden. Det var flera utställare. Arbetsförmedlingen, Familjestödsenheten, Bräcke Diakoni, Passalen och Boendestöd var några exempel.

Vi informerade om anhörigföreningen och hade flera intressanta samtal med engagerade föräldrar. När man arbetar heltid och kämpar för sin vardag är det inte helt enkelt att dessutom orka vara med i en förening. Däremot känns det bra att få information och uppdatering via vår hemsida och facebook!

Anhörigas Riksförbunds första Podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

Nyttan av hosta

IMG_4428

Tack  Sture, för denna tänkvärda hostdikt, skriven av Dig på självaste Gustav Adolfsdagen :

 

Det är hostan som håller folket vid liv

mot sundhetens sötma med stora kliv

stärker vi våran slappa putande bål

och får magmuskler gjorda av stål

 

Så jag uppmanar folket i alla länder

ta tag i varandras svettiga händer

sjung en fin sång och hosta ikapp

till och med baken blir mindre slapp

 

Dock vill jag säga ett varnade ord

hosta inte vid ert middagsbord

skulle detta ske behövs Anhörigstöd

så hosta då med lite mindre glöd

 

Gör du då denna lilla försakelse

unna dig idag en liten fin bakelse

Gustav Adolf stupade som vite

för att han hostade alldeles för lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styrelsemöte i Anhörigföreningen Göteborg

Igår kväll hade vi styrelsemöte. Vi hade en intressant och bra diskussion om vad vi vill med vår förening. Varför väljer våra medlemmar oss? Vad erbjuder vi dem och vad kan våra medlemmar bidra med? Vilket budskap sänder vi i vår broschyr och vilket budskap vill vi sända? Vi beslöt att ta upp dessa frågor vid nästa medlemsmöte.

 

När jag inte längre är med – studiecirkel för föräldrar

 

favicon-ahgbg

 

Projekt Delaktighet och Stöd vid Bräcke Diakoni har en studiecirkel för föräldrar till vuxna söner eller döttrar med funktionsnedsättning. Cirkeln ger stöd och verktyg inför framtiden och lyfter teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver när man inte längre finns.

Höstens cirkel går mot sitt slut och ikväll var Anhörigföreningen inbjuden. Det blev en bra diskussion och många frågor. Vi diskuterade syfte och mål med föreningen och hur vi på olika sätt försöker påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter så att anhöriga får det stöd de är berättigade till.

Äldrevården vältras över på de anhöriga

 

 

 

Sedan millennieskiftet har var fjärde plats på äldreboenden försvunnit. Ansvaret har framför allt vältrats över på barnen, men även andra släktingar, grannar och vänner får ta ett allt större ansvar. Det säger Petra Ulmanen i en avhandling som hon lägger fram i veckan.

Läs hela artikeln här

 

Anhörigutbildning i Gamlestaden

anhörigcafe

 

Per Johan Ekelöf presenterade Anhörigföreningen Göteborg för ett tjugotal anhöriga i en utbildning som Anhörigstöd i Angered håller tillsammans med Psykos Nordost. Per Johan berättade om föreningen och fick svara på frågor från intresserade deltagarna. Han presenterade vår hemsida och hälsade deltagarna välkomna att bli medlemmar i föreningen.