Datum/Tid
Datum - 06/03/2018
17:30 - 19:30

Plats
S:t Lucas Bergmansgången 5 Mölndal

Kategorier


SAMTALSGRUPP KRING PSYKISK OHÄLSA
Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa innebär ofta en känslomässig belastning och inte sällan, så drabbas man som anhörig själv av ohälsa. I denna samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att dela tankar och upplevelser tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation. Tillsammans med psykolog Tina Jonsson kommer ni att ta upp olika teman utifrån de behov och önskemål som finns i gruppen. Det kan till exempel handla om omsorg, bemötande, gränssättning, relationsproblem, skuld, sorg eller att hitta nya strategier och förhållningssätt.

DATUM: Fem tisdagar jämna veckor med start den 6/3.

OBS! Sista tillfället hålls en onsdag, den 2/5 p.g.a. röd dag tisdag den 1/5

ANMÄLAN: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se