Datum/Tid
Datum - 21/03/2018
15:00 - 16:30

Plats
Arenan

Kategorier


Idéburet i Göteborg – Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar

Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande till info@skyddsvarnet.org

Skyddsvärnet i Göteborg planerar att tillsammans med Göteborgs Räddningsmission starta ett skyddsboende för kvinnor. Vi har därför bjudit in Jamila Hussein som kommer att tala om sin bok Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar.

Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och Sverige.

Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin maktposition i det nya samhället?

Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige. Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld. De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras liksom möjliga vägar att lösa dessa.

Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande till info@skyddsvarnet.org
Välkomna!