Datum/Tid
Datum - 14/03/2018
18:00 - 19:30

Plats
Anhöriglots Kulturhuset Möllan

Kategorier


ANHÖRIGROLLEN – VAD HÄNDER VID STROKE?
Stroke är en av våra stora folksjukdomar. När någon i en familj drabbas av stroke påverkas även de anhöriga. Stroke kan medföra en mängd olika symtombilder som påverkar förmågan att klara sina vardagliga uppgifter. Somliga funktionsnedsättningar är synliga för omgivningen, medan andra är ”dolda” och därmed svårare att förstå och hantera. Den förändrade förmågan hos personen med stroke medför även anhörigas vardagsliv, med ansvar och roller som förändras. Föreläsningen kommer att beröra vad stroke innebär och hur det påverkar förmågan i vardagslivet. Den kommer också att fokusera på hur anhöriga kan uppleva att deras vardag förändras och vilket stöd de kan behöva. Gunilla Forsberg Wärleby är leg. arbetsterapeut vid Göteborgs universitet och har doktorerat inom området anhöriga till strokedrabbade.

PLATS: Viran på våning 2 i Kulturhuset Möllan, Göteborgsvägen 19-21 ANMÄLAN: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se