Datum/Tid
Datum - 21/02/2022
11:00 - 12:30

Plats
La Bamba

Kategorier


Äldreomsorgens anhörigstöd vänder sig till dig som har omsorg
om/vårdar en närstående person över 65 år. Anhöriga som vårdar
närstående har ofta har en tung vårdarroll och man känner sig ofta
ensam, trött och isolerad. Som anhörig kan man få hjälp och stöd i olika
former. Ett sådant stöd kan vara att träffa andra anhöriga i liknande
situation.

Syftet med träffarna är att:
» Bli sedd
» Få ett andningshål
» Få prata
» Träffa andra personer i samma eller liknande situation
» Få stöd och ge stöd
» Få information och kunskap
» Få en stunds trevlig samvaro

Vi träffas på La Bamba, Valthornsgatan 3, Frölunda Kulturhus varannan
måndag jämna veckor under våren 2022 med start måndagen den 21
februari kl. 11.00-12.30.

Vi som kommer att hålla i gruppen heter Birgit
Algestål Ericsson och Mattias Landvik.

Välkommen med frågor och intresseanmälan till:
Birgit Algestål Eriksson, anhörigkonsulent
Telefon: 031-366 31 25
E-post:birgit.algestal-ericsson@aldrevardomsorg.se

Läs mer här!