Datum/TidEvenemang
15/08/2022 - 31/12/2022
Hela dagen
Stödsamtal
06/09/2022 - 15/11/2022
16:00 - 18:00
Återhämtningen
Träffpunkt Monsunen, Göteborg
13/09/2022 - 11/10/2022
18:00 - 20:00
Samtalsgrupp för dig som stödjer en ungdom eller ung vuxen
Anhörigcenter, Göteborg
13/09/2022 - 11/10/2022
18:00 - 20:00
Samtalsrupp Demens/kognitiv svikt mitt i livet
Anhörigcenter, Göteborg
03/10/2022
10:00 - 12:00
Seniorer dricker mer än förr – hur påverkar det hälsan?
Burgårdens Konferens, Göteborg
03/10/2022
18:00 - 20:00
Tankar och toner om livet
Dalheimers hus, Göteborg