Föräldrautbildningen ”Steg-ett ut”

Föräldrautbildningen Steg-ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella och ska ge föräldrar till unga vuxna en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för den som är förälder. Föreläsande aktörer är bland annat representanter från socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, överförmyndarförvaltningen, habiliteringen och anhörigstöd.

Utbildningen startade som ett projekt hösten 2014 och är permanent från och med år 2016.

Deltagarna ges också möjlighet att delta i en anhöriggrupp efter utbildningens slut för att tillsammans med andra föräldrar och en anhörigkonsulent reflektera och samtala kring det man har fått höra på utbildningen samt att möta andra föräldrar i samma situation.

Föräldrar över hela staden erbjuds möjlighet att delta. Utbildningen kommer att hållas en gång på våren och en gång på hösten varje år. Nästa utbildning startar den 31 mars kl 17.30-20.00. Läs mer i vår evenemangskalender!

Från och med år 2016 har Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning tagit över samordningsansvaret för Steg-ett-ut utbildningen.

Vänliga hälsningar!

Eva Dornerus och Lisa Andreasson

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Funktionsstöd

 

Besöksadress:

Ekelundsgatan 1 vån1, 413 28 Göteborg

Postadress:

Box 6131 , 400 60 Göteborg

lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

www.goteborg.se/socialresurs

Enhetstelefon 031 367 98 08

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar