Familjejuridik – En aktuell fråga i livets alla skeden

Välkommen till en föreläsning tillsammans med Karin Asplund från Gillis
Edman. Föreläsningen handlar om familjejuridik och vänder sig till dig
som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.
Lokal: Redbergsteatern, Örngatan 6 Göteborg
När: Tisdagen den 31 oktober kl. 18.00
Avgift: 75:- OBS! Är du medlem i anhörigföreningen så bjuder föreningen på avgiften!
Obligatorisk anmälan till: madeleine.kall@sv.se / 031-707 18 22
På plats finns några föreningar, som vänder sig till
dig som anhörig, för att besvara frågor och informera om deras arbete.