Datum/Tid
Datum - 23/04/2019
17:30 - 19:30

Plats
Mötesplatsen

Kategorier


Välkommen till en workshop om Delat Beslutsfattande – Hur funkar det?

Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet.
Delat Beslutsfattande är en evidensbaserad metod och ett förhållningssätt för att ge patient/brukare/närstående möjlighet till att vara med i beslutsprocesser i ens/sin närståendes vård och omsorg.

Under workshopen ges information om metoden och tillsammans formulerar vi förutsättningar och behov utifrån brukar- och närståendeperspektivet för att sprida detta arbetssätt. Workshopen leds av:
Elisabet Hurtado Lundberg, utbildningsansvarig NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland)
Dag Andersson, Kungälvs psykiatriska klinik och kunskapsstöd i Region Västra Götaland

FÖR VEM: För föreningsrepresentanter med koppling till psykisk hälsa/ohälsa, era medlemmar, och alla som är intresserade av att lära sig mer om detta!

ANMÄLAN: Görs senast onsdag 10 april via mail eller tel: sara@nsphig.se eller 0727-30 49 99.

Vi bjuder på fika och macka, så meddela ev. matpreferenser.