Datum/Tid
Datum - 11/03/2020
17:00 - 19:00

Plats
Träffpunkt Monsunen

Kategorier


Tematräffar för föräldrar

Vi vänder oss till er som har barn/ungdom med en neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning. Du får möjlighet att vid tre tillfällen öka din kunskap, få kontakt och dela erfarenheter med andra i liknande situationer. Till varje tematräff bjuder vi in en kunnig person på området, det finns också utrymme för frågor och diskussion.

Vi bjuder på fika.

Tillfälle 1 Föreläsare: Andreas Svensson Ågrenska Göteborg ADHD-konsulent Andreas  Svensson ger vägledning och tips, hur du kan få din vardag att fungera bättre där det finns syskon i familjen.

Tid:  Onsdag 11 mars, kl 17.00-19.00

Plats: Träffpunkt Monsunen, Blidvädersgatan 16 Västra Hisingen

Tillfälle 2 Föreläsare: Ia Kjellsdotter från Passalen. Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa  inkludering i samhället för barn och unga vuxna med funktionsvariation.

Ia Kjellsdotter berättar om föreningens fritidsverksamhet och hur de arbetar med syskonen.

Tid: Torsdag 19 mars, kl. 17.15–19 Plats

Plats: Lundby bibliotek,  Borstbindaregatan 12 A

Tillfälle 3 Föreläsare: Metodutvecklare Gun Lomander. Gun berättar om lågeffektivt bemötande i olika vardagssituationer där någon har neuropsykiatrisk diagnos. Och hur gör vi för att få en bättre kommunikation?

Tid: Torsdag 2 april, kl. 17.15–19

Plats: Lundby bibliotek,  Borstbindaregatan 12 A

Tematräffarna startar om det blir tillräckligt många anmälda.

Anmälan till:

Anhörigstöd SDF Västra Hisingen anhorigstod@vh.goteborg.se

Anhörigkonsulenter: Barbro Magnusson:  031-366 63 91 Lena-Karin Dalenius:  031-366 63 86