Datum/Tid
Datum - 19/09/2017
17:00 - 18:30

Plats
Medborgarhuset i Gamlestaden

Kategorier


Så ansöker du om bistånd

Socialsekreterare berättar om Socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, och om hur en ansökan om hjälpinsatser
(bistånd) går till enligt dessa lagar. Hela beslutsgången, om underlag för
beslut och hur man överklagar om man fått ett avslag, tas också upp.

För mer information och anmälan kontaktar du någon av
anhörigkonsulenterna:
Eva Gabrielsson, telefon 031-365 36 71
Sara Berlin, telefon 031-365 33 56
E-post: anhorigstod@ostra.goteborg.se
Webbplats: www.goteborg.se/anhorigstodostragoteborg
Facebook: www.facebook.com/anhorigstodiostragoteborg
Alla aktiviteter är kostnadsfria. och äger rum på
Välkommen med din anmälan!