Datum/Tid
Datum - 12/04/2016
18:30 - 20:00

Plats
ÅSS lokaler

Kategorier


Psyke och Soma är grekiskans ord för Själ och Kropp. Psykosomatik  är kroppsliga symtom som helt eller delvis har sin grund i psykiska mekanismer.

Ett psykosomatiskt synsätt innebär att ta hänsyn till patientens hela livssituation då ett sjukdomstillstånd utreds. Behandlingen av psykosomatiska problem handlar därmed om att angripa problemet från flera olika håll samtidigt..

Föreläsare: Peter Währborg, sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare (docent i kardiolog).

Läs mera här!