Datum/Tid
Datum - 21/02/2018
09:00 - 16:00

Plats
Akademi Valand Glashuset

Kategorier


Välkommen på ett endagssymposium om konst och återhämtning

Konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning från psykiskt lidande är ett kulturellt arv som alltmer börjar återupptäckas. Vid exempelvis Lillhagens sjukhus fanns konstateljéer samt musikverksamhet och dansterapi. Inom samtida forskning och klinisk verksamhet finns intresse för att integrera kultur och konstnärliga uttryck och få ökad förståelse för hur bildkonst, litteratur, musik och dans kan hjälpa människor att närma sig känslor och erfarenheter, öka välbefinnandet och skapa mening.

Människor som är eller har varit inom psykiatrin har ofta hittat ett sammanhang och funnit tillfredsställelse i kreativ verksamhet.

Vid detta symposium presenteras verksamheter som har fokus på konstens betydelse vid återhämtning från psykiskt lidande. Vi har bidrag från personer med egna erfarenheter, Affektiva enheten vid Psykiatri Sahlgrenska, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs universitet och Frihetsförmedlingen.

Konstnärer, forskare, kliniker och brukare möts för att dela erfarenheter av konstnärliga uttryck och deras betydelse.

Program

9.15-9.30 Välkomna!
Stefan Karlsson, Annica Engström, Elisabeth Punzi, Karin Olander Carlsson, Leslie Johnson

9.30- 10.00 Konstnärens perspektiv
Stefan Karlsson berättar om ateljén och visar målningar därifrån.

10.00-10.30 Konst som sammanhang
Annica Engström berättar om den konstnärliga
verksamheten vid Stiftelsen Gyllenkroken.

10.30-10.50 Paus

10.50 – 11.10 Att integrera kultur i psykiatrin
Karin Olander Carlsson berättar om vad som krävs
för att integrera konst i psykiatrin.

11.10-11.50 Erfarenhetsberättelser
Marta Wandt och Bo Stefan Johansson.

Personliga reflektioner om att använda konst och skapande som en väg till återhämtning.

11.50-13.00 Lunch på egen hand

13.00-13.40 Konst och skapande vid Lillhagens sjukhus

Frida Wikström berättar om de skapande verksamheterna vid Lillhagens sjukhus.

13.40-14.10 Konstens plats inom psykiatrin
Elisabeth Punzi berättar om forskning vid konstateljén och på vilka sätt konst kan vara hjälpsamt.

14.10 -14.20 Avslutande ord, blicka framåt
Stefan, Annica, Elisabeth, Karin

14.20 Föreläsning Frihetsförmedlingen Frihetsförmedlingen är ett konstnärligt intiativ som seden 2014 undersöker arbete, byråkrati och frihet.

Anmälan till elisabeth.punzi@psy.gu.se
Begränsat antal platser, deltagande är gratis 

Symposiet hålls i Glashuset som ligger inne på gården med entré från Teatergatan

Infotel: Stefan Karlsson 073-9761829