Datum/Tid
Datum - 02/02/2023
18:30 - 20:00

Plats
Dalheimers hus

Kategorier


Ida Hallgren – Vad är hälsa?

Föreläsningen arrangeras av Anhörigstöd Göteborgs Stad

Under hälsoveckan på Dalheimers hus föreläser Ida Hallgren, filosof och psykolog, om hälsohets och
existentiella frågors betydelse för hälsan. Att ha god hälsa kan ibland upplevas som ett så starkt krav att
det skapar stress och ohälsa. Men vad är egentligen hälsa? WHO har förutom fysisk, psykisk och social hälsa börjat tala om existentiell hälsa som avgörande för hur vi förhåller oss till livet och de andra
hälsodimensionerna. Begränsat antal platser.

Plats: Dalheimers hus, Dalheimerssalen, Slottsskogsgatan 12.
Frågor och hjälp med anmälan:
Andrea Wahlberg Telefon: 031-366 53 61 E-post: andrea.wahlberg@funktionsstod.goteborg.se
Kostnad: Gratis