Datum/Tid
Datum - 01/10/2018
09:00 - 16:00

Kategorier


Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt är nödvändigt så att vi alla kan leva aktiva liv långt upp i åren. Vi behöver skapa åldersvänliga samhällen – och för detta krävs nytänkande och kreativitet.

Göteborgs stad vill tillsammans med seniorer arbeta för att bli en bättre plats att åldras på. År 2015 blev Göteborg som första svenska stad medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly cities and communities. I Nordens välfärdscenters publikation En bättre plats att åldras på, skildras arbetet i Göteborg och sex andra städer i Norden.

Välkommen till en inspirerande dag där många konkreta tips kommer att ges. Nordiska städer i nätverket Age-friendly cities and communities medverkar och delar med sig av kunskap och erfarenheter. Det handlar om stadsplanering, transporter, att skapa social gemenskap och lyfta äldres resurser.  En punkt kommer att handla om anhöriga!

Klicka här för att komma direkt till anmälan.

OBS! Konferensen äger rum på Trägår´n i Göteborg, framgår vid anmälan!