Datum/Tid
Datum - 03/03/2016
17:30 - 19:00

Plats
Anhörigcenter Frölunda Kulturhus

Kategorier


Hikikomori (japanska för ”att dra sig undan”) är ett begrepp för den grupp 15-24 åringar som varken arbetar eller studerar och de som haft hög frånvaro i årskurs 9.

Arbetet inriktar sig på de ungas behov och individuella arbetsplaner utformas med hög flexibilitet, tät uppföljning och tvärprofessionell kompetens.

Är du orolig för någon i din närhet? Kom och lyssna och ställ dina frågor.