Datum/Tid
Datum - 02/08/2017
12:00 - 15:00

Plats
frihamnsporten

Kategorier


Vi som jobbar i Jubileumsparken och Åldersvänliga Göteborg vill bjuda in
dig till en träff i Jubileumsparken för att fler seniorer ska lära känna platsen.
Alla aktiviteter är gratis.

Frihamnen i Göteborg är i en omvandlingsfas – från hamn och industri till en
stadsdel för alla med bostäder, skolor, kontor och en ny stadspark. Första
etappen beräknas stå klar 2021 när Göteborg fyller 400 år. Därav namnet:
Jubileumsparken. Parken ska bli en mötesplats för alla göteborgare. Genom
temporära byggnationer med aktiviteter kan staden dra lärdomar om vad som
fungerar bra och mindre bra.

Anmäl dig till Lisa Holtz: lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se eller 072-856 54 96

Samling vid busshållplatsen Frihamnsporten (buss 16, 45, 55, 402)

Läs hela inbjudan här!