Datum/Tid
Datum - 11/04/2017
12:30 - 16:00

Plats
Kulturhuset Kåken

Kategorier Inga Kategorier


Att vara anhörig till en person med demenssjukdom
Hur påverkas relationer av demenssjukdomen och vilka strategier använder man som anhörig för att leva väl?
En person som har men inte är, en demenssjukdom
Vad innebär det att få en demenssjukdom och finns det något
som vi som finns runt personen kan göra för att underlätta livet
för hen?
I entrén på Kåken har vi under eftermiddagen även minimässa
med utställare från Hälsofrämjande- och förebyggandeenhehen,
Örgryte-Härlandas demensteam, Dagverksamheten,
Anhörigstöd samt Anhörigföreningen Göteborg med flera.
Anmälan: Ingen anmälan

Föreläsare Gun Aremyr är arbetsterapeut och har arbetat med
hemtjänst, minnesutredning och psykogeriatrik. Hon har också
varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden
samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.
Gun har skrivit fem läroböcker på demensområdet som heter:
Om att leva livet glömsk. Varför vägrar Asta duscha? och Varför
vill Asta inte äta? Tillsammans med sjukgymnasten Solveig Hallin har hon skrivit: Asta i inre och yttre balans och tillsammans med Jane Lindell Ljunggren Leva livet med demens – Praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende
Webbsida: www.gunaremyr.se