Datum/Tid
Datum - 02/10/2018
18:30 - 20:00

Plats
ÅSS lokaler

Kategorier


HSP – Högkänslighet

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som har funnits i alla tider, till och med före människans uppkomst. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män och hos de allra flesta djurarter.
Är du en av dem som fått höra av andra att ”du är överkänslig” har du förmåga att känna av stämningar i ett rum utan att något sagts eller har du förmåga att ta in hur andra mår och har en stark intuition?
Många som är extra känsliga tror att det är något fel på dem. Känslighet missuppfattats ofta som något svagt eller negativt. Högkänsliga personer bearbetar all information utifrån sina fem sinnen på ett annorlunda och djupare sätt än andra, och de tycker om att begrunda saker och ting. Har man detta personlighetsdrag tar man dessutom in
ca 60 gånger mer av omvärlden än de som inte är högkänsliga. Ofta kan man känna sig trött och ångestfylld av alla intryck.
Det positiva är att allt detta gör att personer med högkänslighet har en benägenhet att vara intuitiva, kreativa och samvetsgranna personer som bryr sig om andra. Kvällens föredragshållare har hjälpt många människor till ett bättre liv genom förändrad självbild och insikt.
Föreläsare: Anna Candela, utbildad samtalsterapeut och certifierad coach

Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga.

Ingen platsbokning, först till kvarn gäller, begränsat antal platser, max 25 personer.