Datum/Tid
Datum - 09/11/2017
17:30 - 20:00

Plats
Mötesplatsen

Kategorier


Föräldrautbildning Steg-ett-ut
Utbildning för föräldrar till ungdomar eller unga vuxna, 16-25 år, med funktionsnedsättning, som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Fem torsdagar: 9 november, 16 november, 23 november, 30 november och 7 december
Utbildning för föräldrar till ungdomar eller unga vuxna, 16-25 år, med funktionsnedsättning, som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.
Föreläsare är representanter från Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Överförmyndarförvaltningen, Boende och Boendestöd.

Inbjudan och anmälan i september till
Astrid Sælen 0730-66 76 35

Samverkan med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning