Datum/Tid
Datum - 08/11/2017
17:00 - 19:00

Plats
Backa Folkets hus

Kategorier


Flytta hemifrån – informationsträff
Vad innebär en bostad med särskild service för dig med funktionsnedsättning, vem får möjlighet till detta stöd?
Hur går en behovsbedömning till? Informationsträff med personer från funktionshinderområdet, socialsekretare och anhörigkonsulent. Vi bjuder på fika!

Anmälan: Lisa Andreásson 031-367 94 27
Eva Dornerus 031-367 98 05
Samverkan med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning