Datum/Tid
Datum - 14/04/2022
10:30 - 12:00

Plats
Växthuset

Kategorier


Det är aldrig för sent att komma igång!

Nu startar vi en grupp för personer med kognitiva svårigheter
och deras anhöriga. Tillsammans är ni välkomna att delta i olika
former av fysisk aktivitet under ledning av demensfysioterapeut
Emma Karlsson och anhörigkonsulent Jerker Eklund. Ni får en
möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation
och utöva fysisk aktivitet i grupp.
Datum: Varannan vecka med start torsdag 14 april
Tid: 10.30 – 12.00
Plats: Växthuset. Valthornsgatan 27

Vid frågor och anmälan kontakta:
Emma Karlsson, telefon: 031 – 366 12 03
e-post: emma.karlsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
Jerker Eklund, telefon: 031 – 366 43 79
e-post: jerker.eklund@aldrevardomsorg.goteborg.se

Läs mer här!