Vi är månadens medlemsförening!

Vi är medlemmar i Funktionsrätt Göteborg och varje månad kommer det ett nyhetsbrev och varje gång skriver man om månadens förening. Den här gången var det vår tur! Läs om oss!

 

Här är några fler intressanta rubriker i nyhetsbrevet

Föreläsningsserie om demokrati.  Föreläsningarna arrangeras inom ramen för projektet Tyck till. Projektledare Karin och My (som besökte oss i våras) berättar mer om vikten av föreläsningarna och varför du bör gå på dem!

En kurs med fokus på redskap i kommunikation med kursledare Marita Ivarsson

Politiker diskuterade funktionsrätt

Och så förstås: Månadens medlemsförening Anhörigföreningen Göteborg

Läs hela nyhetsbrevet här!