Välkommen till HSO:s studiecirkel i vardagsjuridik!

Medlemmar i HSO:s medlemsföreningar bjuds härmed in till en kostnadsfri studiecirkel i
vardagsjuridik. Kursen startar torsdagen den 2 november.

Som medlem i Anhörigföreningen kan du alltså anmäla dig till denna utbildning! Lär dig mer om dina rättigheter!

Läs inbjudan och anmäl dig här!