Sverige saknar handlingsplan avseende demenssjukdomar

Enligt ett inslag i Dagens Eko saknar Sverige handlingsplan när det gäller demenssjudomar.

Omkring 160.000 personer uppskattas i Sverige ha en demenssjukdom, och antalet förväntas öka.

Till 2050 beräknas antalet ha fördubblats. Men till skillnad från övriga nordiska länder saknar Sverige en nationell handlingsplan för hur kampen mot sjukdomen ska föras, visar den senaste rapporten från Nordens välfärdscenter, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

De andra nordiska länderna har, enligt Nordens välfärdscenter, kunnat bygga ut dagverksamheten för demenssjuka och göra satsningar för att avlasta anhöriga. Demens minskar drastiskt den insjuknades förmåga att sköta vardagliga bestyr och ofta får anhöriga rycka in för att hjälpa den sjuke.

Rapporten visar dock att skillnaderna mellan kommunerna i Sverige är stora när det kommer till att ge hjälp. I en del kommuner får anhöriga avlastning medan det stödet saknas i andra kommuner.

Äldreministern Åsa Regnér har bett Socialstyrelsen att börja ta fram en handlingsplan mot demens för att få kommunerna att arbeta mer enhetligt och ett förslag väntas om knappt ett år.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar