Semestertider skapar oro hos Sveriges anhöriga

Pressmeddelande  •  Jul 12, 2017 08:13 CEST

Foto: Niklas Ehlén

Semester och ledighet för tankarna till avkoppling. Men för många svenskar innebär det även svåra val mellan att åka iväg på semester och att ta hand om nära och kära i behov av vård. Det finns i dag ungefär 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som regelbundet ger omsorg till någon som står dem nära.

– Många av Sveriges anhöriga har ett enormt behov av att få koppla av under sommaren, både från ett eventuellt jobb och från det ansvar som det innebär att till exempel sköta kontakter med myndigheter eller att sitta i telefonkö i sin roll som anhörig. Tyvärr kan faktorer som att den ordinarie personalen på ett äldreboende byts ut mot sommarvikarier bidra till ökad stress när man som mest behöver vara ledig,säger Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund.

Under 2016 tog 391 870 svenskar emot hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen, av dem bodde drygt 129 000 på särskilt boende. 83 procent var äldre än 65 år. Enligt en rapport från Riksrevisionen är det vanligast att vuxna barn ger omsorg till sina föräldrar.

– Det är många gånger svårt att stå bredvid och se exempelvis sin mamma bli äldre och inte längre klara vardagen själv. Under semestertider är det många som känner att man inte räcker till och inte heller hinner med sin egen återhämtning. Vi, inom omsorgen, arbetar för att de anhöriga ska kunna känna sig trygga även när de är på semester, säger Susanna Sidén, vd för Frösunda Omsorg.

Beräkningar från Riksrevisionen visar att det svenska samhället sparar 177 miljarder kronor varje år tack vare anhörigas insatser. Vid vård i livets slutskede kan man som anhörig ansöka om närståendepenning. Under 2016 var det dock endast 15 429 svenskar som fick denna ersättning. Anhörigas Riksförbund arbetar aktivt för att man som anhörig även ska kunna få ersättning när man måste avstå från arbete för vård av närstående (VAN).

Beräkningarna bygger på statistik från Socialstyrelsen samt Försäkringskassan och Riksrevisionens rapport: ”Stöd till anhöriga omsorgsgivare”.

Fem tips till anhöriga under semestern:

  • 1.Var omtänksam mot dig själv.
  • 2.Dela dina känslor med andra
  • 3.Se till att få tillräckligt med vila och ät ordentligt
  • 4.Se till att få egen fritid
  • 5.Acceptera hjälp

För mer information kontakta:

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
Anhörigas Riksförbund
Telefon: 070-879 00 93, e-post: ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Jenny Kölfors, Kommunikationschef
Frösunda Omsorg
Telefon: 010-130 37 72, e-post: jenny.kolfors@frosunda.se