Samverkansmöte

Anhörigföreningen Göteborg deltog i Anhörigstöd i Centrum/Majorna-Linnés samverkansmöte den 18 april. Föreningen representerades av Jaana Laitala och här är hennes sammanfattning av mötet:

Tre anhörigkonsulenter, representanter för Parkinsonföreningen,  Neuroförbundet, Strokeforum, HSO brukarstödscentrum, Anhörigföreningen Göteborg, Dagverksamheten för dementa samt en kurator från Sahlgrenska deltog i mötet. Samverkansgruppen har som ambition att involvera fler yrkeskategorier som möter anhöriga i olika sammanhang, t ex hemtjänstpersonal, boendestödjare och diakoner.Gruppen träffas en gång per termin för att byta erfarenheter och tillsammans reflektera över hur man kan förbättra samarbetet med anhöriga och stödet till dessa. Till hösten kommer samverkansgruppen träffas under lite andra former, det kommer att ske i form av Öppet Husmöten, några datum är inte bestämda än

Information om att det finns stöd till anhöriga når inte alltid  ut. I vården kan det bero på att belastningen är hög och de anhöriga ofta hamnar i skymundan. Det finns också problem med vuxna barn som inte vill att anhöriga ska vara involverade. Då kan sjukvården inte göra så mycket på grund av sekretessen. Detta orsakar ofta oro och psykisk ohälsa hos de anhöriga. Det finns en grupp människor som själva har en sjukdom/funktionsnedsättning eller annan problematik och som samtidigt är anhöriga. Det är en viktig målgrupp och jag föreslog en mötesdag kring anhörigstöd för dessa personer.

Anhörigstödet på Hisingen informerade om att de ska skicka ut en enkät till anhöriga för att kartlägga vilka behov och önskemål det finns kring anhörigstöd.

Under mötet kom upp en del datum för aktiviteter inom Anhörigstöd i Centrum/Majorna-Linné. Här är några

  • Demensutbildning för anhöriga och övriga intresserade börjar i maj
  • Patientnämnden informerar om sitt arbete 19/9
  • Sommarcafé 29 juni 11-13 och 17 augusti 11-13
  • Öppet hus 14/9 14-16.30
  • Anhöriggrupp för personer som är anhöriga till personer psykisk ohälsa 13/9
  • Nationella anhörigdagen 6/10 på stadsbiblioteket
  • Överläkare inom psykiatri Ibetsan Lundgren samtalar 27/10

Till sist några personliga reflektioner:

Det är positivt att man börjar se och värdesätta det enorma arbete anhöriga gör för sina närstående. Det känns glädjande att professionella vill ta del av de anhörigas kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att som  anhörig ta hand om sig själv och vara observant på sitt eget mående och ge sig själv lite andrum ibland från omsorgen. Många bär en stor börda men det är och ska vara frivilligt att hjälpa sina närstående. Samhällets resurser måste fungera så väl att de anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver. Anhörigstödet varierar beroende var man bor, men ambitionen är att det ska vara likadant överallt.

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar