Samverkansdag psykiatri – anhörigkonsulenter

Tisdag 15 november möttes för första gången ett stort antal kuratorer inom psykiatrins olika områden och anhörigkonsulenter inom Göteborgs kommun. Målet för dagen var att belysa anhörigperspektivet och att finna goda exempel på samverkan över organisationsgränserna.

Lasse Alfredsson, projektledare brukarmakt/delaktighet inom Psykiatri psykos, var moderator för dagen och han och Agneta Leeman, Boel Forsberg, Astrid Salen m fl lotsade oss genom de olika programpunkterna.

Anhörigföreningen Göteborg var särskilt inbjuden och Jaana Laitala, Lena Hultén och Bibi Lang deltog. De två sistnämnda stod för första punkten på programmet, då Lena berättade sin egen anhörighistoria och Bibi berättade om föreningens arbete.

lena1-2      bibi

Mats Ewertzon, lektor vid Ersta Sköndal talade på ämnet Nyttan av anhörigstöd.

Bland annat lyfte han fram Nka´s hemsida och dess välfyllda kunskapsöversikt.

Mats nämnde även Susanne Syréns rapport från 2010 där hon beskriver .. ”anhörigas svårigheter att finna gränser för sitt ansvar och förhålla sig till den närståendes upplevelsevärld.” Förhållandet till den närstående innebär en merbelastning i form av begränsningar i att arbeta, ha egen fritid, god ekonomi och egna sociala relationer. Som anhörig upplever man dessutom ofta oro, sorg, rädsla, skuld, skam och ensamhet. I snitt lägger anhöriga 22,5 tim/vecka på att ge sin närstående stöd.

Anhörigskapet förändras över tid och man går igenom olika faser:

  • Behov av information och kunskap
  • Delaktighet och bemötande
  • Kommunikationsproblem

mats-ewertzon

Efter lunch presenterade Psykosvård NO, Rättspsykiatrisk öppenvård och Minnesmottagningen goda exempel på aktiviteter tillsammans med anhöriga.

Resten av eftermiddagen ägnades åt diskussioner i tvärgrupper där Lena, Jaana och Bibi gick runt i grupperna.

Som avslutning reflekterades över dagens innehåll och alla var eniga om att det var mycket viktigt att mötas igen för att arbeta vidare på anhörigfrågan.

Från Anhörigföreningens sida var det en intressant och viktig dag, då det så tydligt märktes ett stort engagemang och intresse för att kunna åstadkomma bättre stöd till anhöriga.

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar