Riktlinje för anhörigstöd – Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående

I början av 2016 reviderades Göteborgs stad riktlinjer för anhörigstöd. Det finns anledning att ännu en gång aktualisera vad som står där. Vi anhöriga behöver vara pålästa och kunna bevaka våra rättigheter. Det är också en av Anhörigföreningens mål att kunna förmedla denna kunskap till medlemmarna.

Den 25 oktober kl 18-20 bjuder HSO Göteborg och LaSSe Brukarstöd in till en träff på Dalheimers hus, Dalheimersalen där Louise Odengard och Gisela Askne från stadsledningskontoret och Ann Malmsten, anhörigkonsulent, berättar om de nya riktlinjerna, om stödets innehåll och hur staden praktiskt arbetar med stödet. Alla är välkomna i mån av plats.

Anmälan: Ring LaSSe Brukarstödcentrum på tel 031 84 18 50, senast 21 oktober.
I pausen serveras frukt.

Ett bra tillfälle att bli bekant med riktlinjerna!

Riktlinje för anhörigstöd 2016

img_3952

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar