Organisationen viktig för att anhörigstödet ska nå ut till alla grupper

Veronica Eriksson, anhörigsamordnare i Degerfors kommun. Foto: Privat

Anhöriga är en grupp som kan vara svår att nå. Därför är det viktigt att varje kommun har en strategi för hur man ska nå ut till anhöriga i behov av stöd.

I Degerfors kommun har man placerat anhörigsamordnaren Veronica Eriksson direkt under chefen för socialförvaltningen. På så sätt får hon en naturlig ingång till samtliga verksamheter – och deras anhöriga.

Veronica Eriksson arbetar 50 procent som anhörigsamordnare och måste därför begränsa sitt uppdrag.

– Jag arbetar framförallt övergripande strukturellt med anhörigfrågor. Jag har till exempel varit på arbetsplatsträffar inom omsorgen och poängterat vikten av ett anhörigarbete samt informerat om lagen. Chefer och handläggare vet vem jag är och jag vet vilka de är. Då är det är lättare att samarbeta och fånga upp anhöriga i de olika verksamheterna, säger Veronica Eriksson.

Övergripande funktion

Ingmar Ångman är chef för socialförvaltningen och poängterar att man i Degerfors kommun ser anhörigsamordnaren som en övergripande funktion för förvaltningen.

– Anhörigsamordnarens huvudsakliga uppdrag är att stödja verksamheterna i deras anhörigkontakter. Det viktigaste anhörigarbetet utförs av hela personalgruppen i de vardagliga mötena med anhöriga på boenden och i övriga verksamheten, säger Ingmar Ångman.

– Genom att placera funktionen direkt under förvaltningschefen så betonas den strategiska rollen.

Utöver det övergripande arbetet erbjuder Veronica Eriksson även anhörigstöd i form av bland annat stödsamtal och anhöriggrupper inom demens, missbruk och psykiatrin. Men hon betonar att det inte alltid är lätt att komma i kontakt med anhöriga och hon efterfrågar ett närmare samarbete med primärvården och landstinget.

Svårt inom psykiatrin och missbruk

– Den grupp av anhöriga som är svårast att nå skulle jag vilja säga är inom psykiatrin och missbruk. Degerfors är en liten kommun, ”alla känner alla” och det är svårt att vara anonym. Det är på gång ett samarbete med Karlskoga gällande missbruksgruppen. De anhöriga som finns i Degerfors som jag kommer i kontakt med har då möjlighet att få delta i anhörigträffar där, säger Veronica Eriksson.

Hur arbetar du med att sprida information om anhörigstödet?

– Vi har broschyrer som lämnas till alla verksamheter. Biståndsenheten tar med sig och delar ut den vid nya vårdplaneringar. Det finns också en sida på Degerfors hemsida under vård, stöd och omsorg. Vi ingår i ett länsnätverk på anhörigcenter i Örebro och det finns ett samarbete med anhörigföreningen och Svenska kyrkan. De hjälper till att hänvisa anhöriga om de har behov av en kontakt med mig. Jag har också ett bra samarbete med socialhandläggare i kommunen.