Nyhetsbrev från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

I dagarna kom NKA:s  (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) första nyhetsbrev för året. Där kan man bl a läsa en intressant doktorsavhandling om Anhörigstöd – lönar det? Anhöriga som fick stöd jämfördes med en kontrollgrupp utan stöd och det var ingen större skillnad i kostnader. Det var först när anhöriga delades in i relationsgrupper som skillnader i kostnader började visa sig.

Här kan man också läsa om anhöriga i Frankrike där omkring åtta miljoner människor hjälper, stödjer och vårdar en närstående. Många av dem gör insatser varje dag. För att klara av sin vardag behöver de anhöriga både information och stöd.

Följ den unge mannens exempel – Läs mera här!

IMG_2150

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar