NKA:s nyhetsbrev nummer 3 är ute!

Här kan du läsa om Den internationella anhörigkonferensen, om Assistans och om en Webbutbildning för personal i vård och omsorg.

Nyhetsbrevet