Nationella anhörigdagen

Varje år infaller Nationella anhörigdagen 6 oktober och i år anordnade anhörigkonsulenterna inom Göteborgs kommun en afton på Stadsbiblioteket. Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, inledde kvällen med att reflektera över de anhörigas situation idag. Hon menar att de befinner sig i ett vakuum, utan empati och förståelse för sin situation och att de förväntas tuffa på utan att få det stöd de så väl behöver. Om de anhöriga mår bra, så mår även de närstående bra. Hon nämnde även anhörigföreningarnas viktiga funktion att erbjuda stöd och styrka till sina medlemmar.

Andra punkten på programmet var anhörigkonsulenterna Ann Malmsten, Centrum och Eva Gabrielsson, Öster, kvällens moderatorer, som beskrev sitt arbete inom kommunen. De nämnde bl a de nya riktlinjer som kommunen beslutat när det gäller anhörigstöd och att riktlinjerna ska genomsyra kommunens alla verksamheter, inte bara anhörigstöd. De beskrev samarbetet med Anhörigföreningen och berättade om den workshop i november som ger kollegor i hela regionen möjlighet att lära känna varandras arbete. Där medverkar även Anhörigföreningen.

Elin Ljungqvist, vissångare och anhörigkonsulent, träffar många anhöriga som liksom sina närstående lätt hamnar litet utanför, sjöng några visor varav ”Cirkus” var den som fick mig att tänka på vår förening, en plats där alla får plats, sådana som de är.

Huvudgäst för kvällen var Hasse Brontén, tidigare polis, numera stå-uppkomiker. Hasse berättade om sin pappa, Roland, som hade bipolär sjukdom och schizofreni. Det var inget man talade om i familjen, trots att sjukdomen ibland tog sig mycket tydliga uttryck. Det var heller inget Hasse talade om, inte ens när pappan tog sitt liv. Hasse var då i 20-årsåldern och det var först för några år sedan som han kom fram till att pappa inte var något att skämmas över, det blev viktigt att berätta sanningen. Vi fick dela på många minnen, både varma, roliga och sorgliga tillsammans med Hasse.

Berörda gick vi vidare ut i novemberkvällen och många tänkte säkert på sina egna liv och hur viktigt det är att vi kan tala med varandra och mötas av förståelse, medkänsla och respekt.

soffan  elin  bronten2bronten

2 Kommentarer
  1. Jaana says:

    Det var ett fint och viktigt arrangemang, ett stort tack till alla som var med och anordnade detta.
    Hasse Bronténs föreställning berörde mycket, han gör ett viktigt och värdefullt arbete.

  2. Anhörigföreningen Göteborg says:

    Ja, det tycker jag också1 Vi hoppas få höra mer av Hasse Brontén framöver!

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar