Möte mellan politiker och brukarföreningar den 2 november

 

Lena Eilersson var en av föreningens representanter på mötet

Lena Eilersson

Lena Eilersson var en av föreningens representanter på mötet. Här kommer hennes rapport:

Den 2 november gavs ett unikt tillfälle för oss föreningar som ingår i NSPHiGs nätverk att träffa politiker som önskade få kunskap och perspektiv på hur den öppna vården ser ut för personer med psykisk ohälsa. De ville se vad som kan göras för att förbättra vården för denna grupp. De kommer även senare träffa företrädare för primärvård och psykiatrins öppenvårdsverksamhet.

De tre politiker som var närvarande representerades av Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ca tio personer var där, vi var fyra från Anhörigföreningen Göteborg. Det var naturligtvis synd att inte fler kom men å andra sidan så fick alla komma till tals. Sonny Wåhlstedt som är ordförande i NSPHiG var moderator och han ledde skickligt diskussionen. Då det var så få deltagare så diskuterades situationen för personer med psykiskt ohälsa lite mer ingående. Många upplevde att vården nu har blivit allt mer otillgänglig och med dålig uppföljning. När samhällets resurser minskar får de anhöriga allt större belastning för att uppfylla behoven för de närstående.

På mötet framkom att patienter med psykisk ohälsa ofta inte får den somatiska vård de behöver. Patienterna är inte benägna att själva söka vård och inom psykiatrisjukvården antas att patienterna redan har en läkare. Patienterna är i behov av någon som följer upp all vård som berör dem. Primärvården kanske skulle kunna arbeta på ett annat sätt och det finns också behov av större kompetens där vad gäller patienter med psykisk ohälsa. Bättre tillgänglighet i öppenvården och fler behandlingshem eftersöktes också. Kanske patienterna då många gånger inte behövde gå så långt in i sin sjukdom att slutenvård behövs och de som haft slutenvård har bättre chans till uppföljning.

Jag var vid ett annat tillfälle och lyssnade på en fantastisk psykiatriker, Ibtesam Lundgren. Hon berättade att för patienter med psykosdiagnoser står medicineringen för cirka 20 procent av behandlingen de resterande 80% måste utgöras av annan hjälp och stöd för att patienterna skall må bra. Det var också mycket viktigt med uppföljning av medicineringen som måste trappas ner långsamt. Detta säger så mycket om att det måste bli bättre primär- och öppenvård för personer med psykisk ohälsa och patienten måste få hjälp att se till att vården blir av.

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar