Möte i NSPHiG

Den 11 april hade NSPHiG ett föreningsmöte. Ett tjugotal personer deltog. Vår förening representerades av Per Johan Ekelöf.

Man förde en diskussion om “Peer Support” (“Personlig egenerfarenhets- resurs” eller “kamratstöd”). Det finns ett stort intresse i såväl den psykiatriska vården som inom kommunerna för att använda sig av Peer support och bygga upp en verksamhet i Sverige där människor med egna erfarenheter kan arbeta som stödjare inom vården. Studier visar att patienter som möter en patientstödjare som har liknande erfarenheter bakom sig får ökat hopp om möjlig förbättring, vilket har lett till färre inläggningar och kortare vårdtider. Fyra landsting har valts ut som piloter, varav Västra Götalandsregionen är ett. Västra Götalandsregionen är först med att starta en tolvdagars Peer supportutbildning om 3×4 dagar. Den börjar den 25 april.Man söker fler personer för anställning.

Den 26 maj anordnar NSPHiG en presentation av konceptet. Medemsföreningarna bjuds in att presentera sin förening, så även vår förening!

Föreningen Hjärnkoll, som är en förening inom NSPHiG rapporterade att de hade ett bokbord på Vetenskapsfesitvalen i Nordstan den 17 april och att man kommer även att delta i Kulturfestivalen den 16 – 21 augusti.

Inom NSPHiG pågår en politikerutfrågning, två partier har redan frågats ut och den 12 maj är det Moderaternas tur att bli grillade.

Per Johan beskrev Anhörigföreningens  samarbete med Psykiatri Psykos i deras projekt om att öka anhörigfokus och den diskussion som pågår om en möjligheten att Anhörigföreningen tillsammans med andra föreningar med regelbundenhet bemannar en särskild ”anhöriglokal” på psykvården i Mölndal.
Nästa NSPHiG-möte äger rum den 20 maj

IMG_4880

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar