Minimässa på Anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63

Anhörigföreningen Göteborg

Ikväll var Elisabeth och Lena på en minimässa som var en avslutning på en föräldrautbildning som Anhörigstöd i Centrum ordnade. Målgrupp var föräldrar till barn med funktionshinder som är på väg ut i vuxenvärlden. Det var flera utställare. Arbetsförmedlingen, Familjestödsenheten, Bräcke Diakoni, Passalen och Boendestöd var några exempel.

Vi informerade om anhörigföreningen och hade flera intressanta samtal med engagerade föräldrar. När man arbetar heltid och kämpar för sin vardag är det inte helt enkelt att dessutom orka vara med i en förening. Däremot känns det bra att få information och uppdatering via vår hemsida och facebook!