Medlemsmöte 27 oktober 2015

Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen i Göteborgsområdet, besökte oss för att berätta om sin roll i att utveckla verksamheter för äldre. Agneta berättade bl a om SIP – samordnad individuell plan, för den som har behov av att få insatser hos hälso- och sjukvård samt socialtjänst att samordnas så att livet fungerar bättre. SIP kommer på sikt att ersätta nuvarande vårdplanering, vilken inte har fungerat fullt ut och man hoppas på att individen kommer att få större möjlighet att påverka sina olika insatser. Bland annat kommer man att få möjlighet att välja en ansvarig samordnare för sin SIP.
Medlemmarna på mötet hade en hel del kommentarer och förslag, ett var att Agneta försöker påverka så att broschyren även nämner de anhöriga bland dem som kan medverka i planeringsmötet samt att det blir tydligare att individen kan erbjudas möjligheten att välja ansvarig samordnare. Agneta lovade att göra sitt bästa men påpekade också att det ligger ett större tryck bakom synpunkter från en förening än från en tjänsteman.