Medlemsmöte 24 november

Månadens medlemsmöte samlade ett tjugotal medlemmar, varav två var deltog för första gången. Vår förening har nu vuxit till över 80 medlemmar vilket medför att styrelsen är mån om att försöka ta tillvara så många initiativ som är möjligt inom föreningens ramar.
Yvonne Santamans hade därför tagit sig an uppgiften att leda deltagarna i en work shop där man fick möjlighet att uttrycka förväntningar på vad föreningen ska inrikta sig på. Med hjälp av fyra frågor diskuterade grupperna och redovisade sedan sina synpunkter. Yvonne samlade in synpunkterna och kommer att sammanställa dem. Det blev stundtals livliga och intressanta diskussioner och som avslutning på kvällen bjöds alla på en italiensk buffé med gott bröd, skinkor och ostar och gott vin eller annan dricka.