Medlemsmöte 2016-01-28

Vid mötet deltog 19 medlemmar inkl styrelsen.

Lena Hultén och Yvonne Santamans redogjorde för resultatet av den work shop som Yvonne genomförde i november. Framför allt framkom behovet av att få tala med andra med liknande erfarenheter och att finna stöd hos varann, men även möjligheten att kunna påverka sin situation som anhörig. Man vill få information om anhörigfrågor och få tips om olika stödresurser. Man vill också att föreningen arbetar för att underlätta för anhöriga att involveras i sjukvård och omsorg.

En del medlemmar vill bistå med sin tid, i den mån man orkar med det.

Vi talade även om hur vi når nya medlemmar och det råder tystnadsplikt avseende personlig information som tas upp på medlemsmöten.

Vill du läsa Yvonnes sammanställning, så hittar du den här:

Workshop 24 november

Under mötets andra del hade Lena bjudit in Sassa Hällås från Studieverksamheten Vuxenskolan för att informera om vad ett studieförbund kan erbjuda en förening.

Sassa presenterade bl a kamratcirkeln, som en form av lärande i en förening. Man bildar en grupp på 3 – 12 personer med intresse för ett gemensamt ämne. En av deltagarna utses till cirkelledare, vilket innebär att man ansvarar för att registrera närvaro mm. Man behöver inte vara särskilt kunnig i ämnet eftersom syftet är att söka kunskap tillsammans.

Det blev en livlig diskussion om Sassas information och olika idéer bollades fram och tillbaka. Vi pratade även om hur man som medlem kan hitta andra medlemmar med närstående med liknande problematik.

Mötet avslutades med kaffe, smörgås och bullar och fortsatta diskussioner.

Tack för en trevlig och livlig kväll!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar