Information om god man och förvaltare

Att sjukvård och socialtjänst har en skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare är kanske inte så välkänt.

Anhöriga har alltid möjlighet att själva anmäla behov av god man/förvaltare, men sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet. Detta är viktigt för anhöriga att känna till för att kunna påpeka närståendes behov när situationen kräver det.

Malmö kommun har tagit fram en utmärkt informationsskrift. Du finner länken här nedanför. Där kan du även läsa om akuta situationer när det kan bli aktuellt med förvaltare, t ex vid risk för vräkning.

Det är viktigt att känna till alternativet att som anhörig skaffa en generalfullmakt som ger den anhöriga möjlighet att löpande sköta närståendes ekonomi och andra uppgifter utan bemyndigande från Överförmyndarmyndigheten. Vid större ekonomiska transaktioner, t ex försäljning av bostad, kan Överförmyndaren besluta om tillfälligt godmanskap för endast denna transaktion.

Då den närstående drabbats av demenssjukdom är det viktigt att skaffa fullmakt i god tid. Den behöver inte användas förrän det är nödvändigt, men då slipper man den byråkrati som ett godmanskap innebär.

 

Det blir en kortare information om fullmakt, godmanskap och förvaltare vid nästa medlemsmöte 29 september.

Välkommen då!

 

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar